Gagea

Gagea

plant images Click here for images of Gagea.

Gagea Salisb.
Engl.: gagea.
Deu.: Goldstern.
Sven.: vårlök.
Suom.: käenrieska.

Gagea lutea

plant images Click here for photos of Gagea lutea.

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
Engl.: yellow star-of-Bethlehem.
Deu.: Wald-Goldstern.
Sven.: vårlök, gullstjärna, vanlig vårlök, våfferdagslök.
Suom.: isokäenrieska.

Gagea minima

plant images Click here for photos of Gagea minima.

Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Engl.: small star-of-Bethlehem.
Deu.: Kleiner Goldstern.
Sven.: dvärgvårlök, kråklök.
Suom.: pikkukäenrieska.

Gagea villosa

Gagea villosa (Bieb.) Sweet.
Deu.: Acker-Goldstern.
Sven.: luddvårlök.
Bot. syn.: Gagea arvensis auct.