Gelidium amansii

Gelidium amansii

Gelidium amansii (J. V. Lam.) J. V. Lam.
Engl.: agar-agar, Japanese isinglass.
Jap.: shima-ten-gusa.
Bot. syn.: Fucus amansii J. V. Lam.