Glycosmis arborea

Glycosmis arborea

Glycosmis arborea (Roxb.) DC.
Bot. syn.: Glycosmis pentaphylla (Retz.) Corr., Limonia arborea Roxb.