Lactuca sativa var. capitata

Lactuca sativa var. capitata

Lactuca sativa var. capitata L.
Engl.: head lettuce, butterhead lettuce, cabbage lettuce, iceberg lettuce.
Deu.: Kopfsalat.
Sven.: huvudsallat, bataviasallat, isbergsallat.
Suom.: keräsalaatti.
Bot. syn.: Lactuca capitata (L.) DC., Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.) Schübler & Martens.