Lonicera canadensis

Lonicera canadensis

Lonicera canadensis Marsh.
Sven.: American fly honeysuckle, kanadatry.
Suom.: kanadankuusama.
Bot. syn.: Lonicera ciliata Muhl.