Mentzelia albicaulis

Mentzelia albicaulis

Mentzelia albicaulis (Gillies & Arn.) Griseb.
Engl.: whitestem blazingstar.
Bot. syn.: Acrolasia albicaulis (Dougl. ex Hook.) Rydb., Mentzelia gracilis H. J. Thompson & Lewis, Mentzelia mojavensis H. J. Thompson & Roberts.

Photo: Mentzelia albicaulis 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Mentzelia albicaulis 1.

Flowers. Picacho, CA, US. Wild. 1998-03-01.

Photo: Mentzelia albicaulis 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Mentzelia albicaulis.

Flowering plant. Picacho, CA, US. Wild. 1998-03-01.