Phaseolus vulgaris

Phaseolus vulgaris

Phaseolus vulgaris L.
Engl.: bean, kidney bean, pole bean, common bean, dwarf bean, field bean, French bean, garden bean, haricot bean, pop bean, snap bean, string bean, wax bean.
Deu.: Bohne, Brechbohne, Gartenbohne, Stangenbohne, Wachsbohne.
Fran.: haricot commun, haricot vert.
Sven.: böna, störböna, trädgårdsböna.
Suom.: papu, salkopapu, tarhapapu.
Pharm.: farina phaseoli.
Bot. syn.: Phaseolus communis Pritzel, Phaseolus esculentus Salisb., Phaseolus nanus L.

Photo: Phaseolus vulgaris 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Phaseolus vulgaris.

Flowering plants in a row. Perheniemi, Finland. Planted. 1999-07-05.

Photo: Phaseolus vulgaris 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Phaseolus vulgaris 1.

Flowering tops. Perheniemi, Finland. Planted. 1999-07-05.

Sheer folly.

Botanical name: 
Problems: 

Henriette's herbal blog: This ad caught my eye ...