Phillyrea

Phillyrea

Phillyrea L.
Engl.: phillyrea.
Sven.: stenlindssläktet.

Phillyrea angustifolia

Phillyrea angustifolia L.
Engl.: phillyrea.
Sven.: smalbladig stenlind.
Pre-Linnaean: Phillyrea angustifolia prima, Phillyrea angustifolia secunda, Phillyrea foliis lanceolatis integerrimus.

Phillyrea latifolia

Phillyrea latifolia L.
Sven.: bredbladig stenlind.
Pre-Linnaean: Phillyrea foliis cordato-ovatis, Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis, Phillyrea foliis ovato lanceolatis vix crenatis, Phillyrea folio ilicis, Phillyrea folio leviter serrato, Phillyrea latifolia spinosa, Phillyrea lugustri folio.
Bot. syn.: Phillyrea media L.