Piper guineense

Piper guineense

Piper guineense Schum. & Thonn.
Engl.: ashanti pepper, Guinea cubeb, Benin pepper.
Deu.: Aschantipfeffer.
Fran.: poivre d'Anchantis.
Sven.: aschantipeppar.
Span.: pimienta de Guinea.