Plectranthus rotundifolius

Plectranthus rotundifolius

Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.
Engl.: Chinese-potato, country-potato, fra-fra-potato, Hausa-potato, Madagascar-potato, Salaga-potato, Sudan-potato.
Deu.: Hausakartoffel.
Fran.: pomme de terre du Madagascar, pomme de terre du Soudan.
Bot. syn.: Coleus rotundifolius (Poir.) A. Chev. & Perrot, Germanea rotundifolia Poir., Plectranthus ternatus Sims, Solenostemon rotundifolius (Poir.) J. K. Morton.