Rhinanthus

Rhinanthus

plant images Click here for images of Rhinanthus.

Rhinanthus L.
Engl.: yellowrattle.
Deu.: Klappertopf.
Sven.: skallra.
Suom.: laukku.

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich.
Engl.: European yellowrattle.
Bot. syn.: Rhinanthus major Ehrh.

Rhinanthus crista-galli:

Rhinanthus crista-galli L., Orobanchaceae: See Rhinanthus minor L.

Rhinanthus minor

Rhinanthus minor L.
Engl.: little yellowrattle, yellowrattle, hay rattle.
Deu.: Kleiner Klappertopf.
Sven.: ängsskallra, liten höskallra, äkta ängsskallra.
Suom.: pikkulaukku.
Bot. syn.: Rhinanthus borealis (Sterneck) Druce, Rhinanthus crista-galli L. p.p., Rhinanthus groenlandicus (Ostenf.) Chabert.

Rhinanthus serotinus

plant images Click here for photos of Rhinanthus serotinus.

Rhinanthus serotinus (Schonh.) Oborny.
Engl.: greater yellow-rattle, late-flowering yellowrattle.
Deu.: Grosser Klappertopf.
Sven.: höskallra, höstskallra, stor höskallra.
Suom.: isolaukku.
Bot. syn.: Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel., Rhinanthus major auct.

Rhinanthus L. Laukku. Penninggräs.

Botanical name: 

Vanhoja tekstejä: Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866.