Rumex aquaticus

Rumex aquaticus

Rumex aquaticus L.
Engl.: western dock, great water dock, red dock, Scottish dock, water dock.
Deu.: Wasser-Ampfer.
Sven.: hästskräppa, hästsyra.
Suom.: vesihierakka.
Bot. syn.: Rumex hippolapathum Fr.

Rumex L. Hierakka. Syra.

Vanhoja tekstejä: Flora Fennica. Suomen Kasvio, 1866.