Sisyrinchium atlanticum

Sisyrinchium atlanticum

Sisyrinchium atlanticum E.P. Bicknell.
Engl.: eastern blue-eyed grass, Atlantic blue-eyed-grass, blue-eyed grass.

Photo: Sisyrinchium atlanticum 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sisyrinchium atlanticum.

Flowering plants. Nagai bot.g., Osaka, Japan. Wild. 2001-05-09.

Photo: Sisyrinchium atlanticum 4.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sisyrinchium atlanticum 4.

Flowers. Tokyo bot.g., Japan. Planted. 2008-06-10.

Photo: Sisyrinchium atlanticum 3.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sisyrinchium atlanticum 3.

Flowers and seedpods. Tokyo bot.g., Japan. Wild. 2008-06-10.

Photo: Sisyrinchium atlanticum 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sisyrinchium atlanticum 2.

Flowering plant. Tokyo bot.g., Japan. Wild. 2008-06-10.

Photo: Sisyrinchium atlanticum 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sisyrinchium atlanticum 1.

Flowers. Nagai bot.g., Osaka, Japan. Wild. 2001-05-09.