Smilax ferox

Smilax ferox

Smilax ferox Wall.
Engl.: smilax.