Spinacia oleracea

Spinacia oleracea

Spinacia oleracea L.
Engl.: spinach.
Deu.: Spinat.
Sven.: spenat.
Suom.: pinaatti.

Photo: Spinacia oleracea 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Spinacia oleracea 2.

'Viktoria'. Flower spike. Bergianska trädgården, Stockholm, Sweden. Planted. 2011-07-13.

Image ID: 
D11 4073

Photo: Spinacia oleracea 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Spinacia oleracea 1.

'Viktoria'. Flower spike. Bergianska trädgården, Stockholm, Sweden. Planted. 2011-07-13.

Image ID: 
D11 4072

Photo: Spinacia oleracea 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Spinacia oleracea 0.

'Viktoria'. Plants. Bergianska trädgården, Stockholm, Sweden. Planted. 2011-07-13.

Image ID: 
D11 4071