Spongia

Spongia

Spongia L.
Bot. syn.: Euspongia Bronn.

Spongia officinalis

Spongia officinalis L.
Engl.: sponge.
Deu.: Badeschwamm, Schwamm.
Pharm.: burnt sponge, spongia usta.
Bot. syn.: Euspongia mollissima _, Euspongia officinalis L., Spongia mollissima Schmidt.