Veitchia winin

Veitchia winin

Veitchia winin H. W. Moore.
Engl.: winin palm.

Photo: Veitchia winin 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Veitchia winin.

Fruit and flower bunches. Kew Garden, London, UK. Greenhouse. 2004-06-03.