Abelia

Abelia

Abelia R. Br.

plant images Click here for images.
Engl.: abelia.
Sven.: abeliasläktet.

Abelia biflora

Abelia biflora Turcz.
Bot. syn.: Abelia davidii Hance, Abelia coreana Nakai, Abelia insularis Nakai.

Abelia chinensis

Abelia chinensis R. Br.
Engl.: Chinese abelia.
Bot. syn.: Abelia aschersoniana Rehd., Abelia hanceana Mart. ex Hance, Abelia rupestris Lindl.

Abelia floribunda

Abelia floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne.
Engl.: Mexican abelia.
Deu.: Abelie.

Abelia mosanensis

Abelia mosanensis I. C. Chung ex Nakai.
Deu.: Koreanische Abelie.
Sven.: doftabelia.

Abelia parvifolia

Abelia parvifolia Hemsl.
Engl.: Schumann abelia.
Bot. syn.: Abelia longituba Rehd., Abelia mairei H. Lévl., Abelia myrtilloides Rehd., Abelia schischkinii Golubk., Abelia schumannii (Graebn.) Rehd., Abelia tereticalyx (Graebn.) Rehd., Abelia verticillata H. Lévl.

Abelia schumannii:

Abelia schumannii (Graebn.) Rehd., Caprifoliaceae: See Abelia parvifolia Hemsl.

Abelia spathulata

Abelia spathulata Sieb. & Zucc.
Engl.: abelia.

Abelia triflora

Abelia triflora R. Br. ex Wall.
Bot. syn.: Linnaea triflora (R. Br. ex Wall.) Graebn. & Buchw., Zabelia triflora (R. Br. ex Wall.) Makino.

Abelia x grandiflora

Abelia x grandiflora (Andr) Rehd.
Engl.: glossy abelia.
Deu.: Grossblütige Abelie.
Sven.: storblommig abelia.
Bot. syn.: See Abelia chinensis R. Br. x uniflora R. Br.

Photo: Abelia 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Abelia 0.

Flowering branches. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.

Photo: Abelia 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Abelia 2.

Flower. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.

Photo: Abelia 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Abelia 1.

Flowers. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.