Asparagus densiflorus

Asparagus densiflorus

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop.
Engl.: asparagus fern, Sprenger's asparagus fern.
Deu.: Zier-Spargel.
Fran.: asperge de Sprenger.
Sven.: hängsparris.
Bot. syn.: Asparagopsis densiflorus Kunth, Asparagus sarmentosus L., Asparagus sprengeri Reg., Protasparagus densiflorus (Kunth) Oberm.

Photo: Asparagus densiflorus 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Asparagus densiflorus.

Flowering branch. Brussels bot.g., Belgium. Greenhouse. 2008-06-05.