Diospyros digyna

Diospyros digyna

Diospyros digyna Jacq.
Engl.: black sapote, black persimmon.
Deu.: Ebenholzbaum, Schwarze Sapote, Schwarzes Ebenholz.
Fran.: barbaquois.
Span.: sapote negro, zapote negro.
Bot. syn.: Diospyros ebeneaster Retz., Diospyros nigra (Blanco) Blanco, Diospyros nigra Perrott., Diospyros obtusifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.