Holarrhena pubescens

Holarrhena pubescens

Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don.
Engl.: holarrhena, conessi bark, tellicherri bark.
TCM: zhi xie mu.
Bot. syn.: Echites antidysentericus Roth, Echites pubescens Buch.-Ham., Holarrhena antidysenterica (L.) Wall. ex A. DC.