Moschus moschiferus

Moschus moschiferus

Moschus moschiferus L.
Engl.: musk deer, Siberian musk deer.
Deu.: Sibirischeer Moschushirsch.
Sven.: sibiriskt myskdjur.
Span.: almizele.
Pharm.: moschus, musk.