Sapindus

Sapindus

Sapindus L.
Engl.: soapberry.
Deu.: Seifenbaum.
Suom.: pesupähkinä.

Sapindus amolli

Sapindus amolli Sess & Moc.
Span.: amole de bolita.

Sapindus detergens:

Sapindus detergens Roxb., Sapindaceae: See Sapindus mukorossi Gaertn.

Sapindus detergens Wall., Sapindaceae: See Sapindus rarak DC.

Sapindus emarginatus

Sapindus emarginatus Vahl.
Engl.: soapnut.

Sapindus indicus:

Sapindus indicus Poir., Sapindaceae: See Sapindus saponaria L.

Sapindus laurifolius:

Sapindus laurifolius Vahl, Sapindaceae: See Sapindus trifoliatus L.

Sapindus mukorossi

Sapindus mukorossi Gaertn.
Engl.: Chinese soapberry, soapnut.
Deu.: Waschnuss.
Fran.: savonnier.
Suom.: pesupähkinä.
Jap.: mukuroji.
Bot. syn.: Sapindus abruptus Lour., Sapindus detergens Roxb., Sapindus utilis Trab.

Sapindus rarak

Sapindus rarak DC.
Bot. syn.: Dittelasma rarak Hook. f. ex Hiern, Sapindus detergens Wall.

Sapindus saponaria

Sapindus saponaria L.
Engl.: wingleaf soapberry, soaptree, southern soapberry, western soapberry.
Deu.: Seifenbaum, Waschnuss.
Fran.: bois de panama, savonnier.
Suom.: pesupähkinä.
Span.: jaboncillo.
Bot. syn.: Sapindus divaricatus Camb., Sapindus drummondii Hook. & Arn., Sapindus indicus Poir.

Sapindus trifoliatus

Sapindus trifoliatus L.
Engl.: three-leaf soapberry.
Span.: árbol del jabón.
Port.: saboeira.
Bot. syn.: Sapindus laurifolius Vahl.