Juniperus virginiana

Juniperus virginiana

Juniperus virginiana L.
Engl.: American juniper, red cedar, cedar apple, cedarwood, common red cedar, eastern juniper, eastern red cedar, pencil cedar, red savin.
Deu.: Rote Ceder, Virginische Ceder.
Fran.: genévrier de Virginie, cèdre rouge, genévrier rouge.
Sven.: blyerts-en.
Suom.: kynäkataja, punasetri.
Pharm.: oil of cedar.