Pinguicula vulgaris

Pinguicula vulgaris

Pinguicula vulgaris L.
Engl.: common butterwort, butterwort, marsh violet, Yorkshire sanicle.
Deu.: Gewöhnliches Fettkraut.
Sven.: tätört, hårgula, vanlig fetört, vanlig tätört.
Suom.: siniyökönlehti, yökönlehti.

036. Pinguicula vulgaris. Fetört.

Botanical name: 

036. Pinguicula vulgaris. Gamla texter: Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.