Lycopodium complanatum

Lycopodium complanatum

Lycopodium complanatum L.
Engl.: Issler's clubmoss.
Deu.: Gewöhnlicher Flachbärlapp, Zypressen-Flachbärlapp.
Sven.: plattlummer, cypresslummer, jämna, smalgrenig plattlummer.
Suom.: keltalieko.
Bot. syn.: Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Diphasium complanatum (L.) Rothm., Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.