Smilax aristolochiifolia

Smilax aristolochiifolia

Smilax aristolochiifolia Mill.
Engl.: sarsaparilla, gray sarsaparilla, Mexican sarsaparilla, Veracruz sarsaparilla.
Bot. syn.: Smilax medica Schltdl. & Cham.